Навчальна робота
Наукова діяльність
Культура та спорт
Практика та робота
Громадські організіції
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2015 » Листопад » 8 » XVI Міжнародна науково-практична конференція
13:32
XVI Міжнародна науково-практична конференція

                             XVI Міжнародна науково-практична конференція

                    

           5 листопада 2015 року у корпусі Навчально-наукового інституту переробних і          харчових виробництв по вул. Мироносицька 92 пройшла XVI Міжнародна                  науково-практична конференція на тему «СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ТЕХНОЛОГІЇ ТА   МЕХАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»                      Навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв, присвяченої          85-річчю заснування ХНТУСГ.

         Конференцію представляв оргкомітет:

ТІЩЕНКО Л.М.

 

Голова оргкомітету, д.т.н., проф., академік НААНУ, ректор ХНТУСГ

МАЗОРЕНКО Д.І.

Співголова оргкомітету, к.т.н., проф., академік МААО, член-кор. НААНУ, радник ректора ХНТУСГ

ВОЙТОВ В.А.

Співголова оргкомітету, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ХНТУСГ

БОГОМОЛОВ О.В.

 

Заступник голови оргкомітету, д.т.н., проф., директор ННІ ПХВ ХНТУСГ

ШАНІНА О.М.

Заступник голови оргкомітету, д.т.н., проф., завідувач кафедри ТПХВ ХНТУСГ

ЧЕРЕВКО О.І.

Д.т.н., проф., ректор ХДУХТ

ШАПОВАЛЕНКО О.І.

Д.т.н., проф., завідувач кафедри технології зерна НУХТ

ПОТАПОВ В.О.

Д.т.н., проф. ХДТУХТ

МАШКІН М.І.

К.с.-г.н., проф. СНАУ

ДЕНИСЕНКО С.А.

Секретар оргкомітету, к.т.н., доц. кафедри ОІПХВ ХНТУСГ

ІВАЩЕНКО с.г.

Зам. секретаря оргкомітету, к.т.н., доц. кафедри ОІПХВ ХНТУСГ

гАВРИШ т.в.

Зам. секретаря оргкомітету, к.т.н., доц. кафедри ТПХВ ХНТУСГ

чЕРНЯЄВ о.о.

Член оргкомітету, викладач кафедри ОІПХВ ХНТУСГ

 

         За програмою конференції на засіданні з доповіддю виступали представники                     Вінницького національного аграрного університету Паламарчук І.П. д.т.н., проф.,
          Цуркан О.В., к.т.н., доц. на тему «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ               ВІБРАЦІЙНОЇ ДІЇ У ТЕПЛООБМІННИХ ПРОЦЕСАХ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-СЬКИХ КУЛЬТУР».

Далі за програмою відбулося засідання по секціях в аудиторіях 113 та 207. Працювали такі секції:

   Секція 1. Сучасні напрямки механізації процесів переробних і харчових виробництв. Кафедра ОІПХВ, ауд. 207.

Голова секції – Богомолов Олексій Васильович

Секретар секції – Іващенко Сергій Григорович

 

      Секція 2. Сучасні напрямки технології переробних і харчових виробництв.Кафедра ТПХВ, ауд.113.

Голова секції – Шаніна Ольга Миколаївна

Секретар секції – Гавриш Тетяна Володимирівна

Кожна секція встановила свою програму роботи і дотримуючись плану роботи розглядали наступні питання:

 

Секція 1. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ мЕХАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

1. про нелінійну модель руху зернової суміші на плоскому віброрешеті

Тіщенко Л.М., д.т.н., проф., академік НААНУ,
Ольшанський В.П., д.ф.-м.н., проф., Ольшанський С.В., к.ф.-м.н.

(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕМЯН РАПСА И ЕГО ЗАСОРИТЕЛЕЙ

Богомолов А.В., д.т.н., проф.

(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

 • инец В.Н., д.т.н., проф. Богомолов A.A., инженер
 • Луганський національний аграрний університет)

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ МАСЛИЧНЫХ ОТХОДОВ НА ГИРАЦИОННОМ СЕПАРАТОРЕ

Богомолов А.В., д.т.н., проф., Ильин В.И., асистент

(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

4. РАЗРАБОТКА ГИПЕРБОЛОИДНОГО СЕПАРАТОРА ЗЕРНОВЫХ СМЕСЕЙ

Богомолов А.В., д.т.н., проф., Ильина Н.А., асистент

(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

5. К ВОПРОСУ СУШКИ ЗЕРНА В ВИБРАЦИОННОМ СЛОЕ

Богомолов А.В., д.т.н., проф., Черняев А.А., асистент

(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

6. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ СЕПАРА-ЦИИ ЗЕРНОВЫХ СМЕСЕЙ

Богомолов А.В., д.т.н., проф.

(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

Богомолова В.П., инженер

 • Луганський національний аграрний університет)

7. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ ТА СПЕЦІАЛЬ-НОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДИХ СИРІВ

Могутова В.Ф., к.с.-г.н., доц., Машкін М.І., к.с.-г.н., проф.

(Сумський національний аграрний університет)

Богомолов О.В. д.т.н., проф., Денисенко С.А., к.т.н., доц., Токолов Ю.І. ст. викл.

(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

8. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ ПРИ ОТРИМАННІ СУШЕНОЇ КАРТОПЛІ

Писарєв М.Г., аспірант, Бандуренко Г.М., к.т.н., доц., Дубковецький І.В., к.т.н., доц., Малежик І.Ф., д.т.н., проф.

(Національний університет харчових технологій)

9. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ нагрівання ЗНЕВОДЖУВА-НИХ ТІЛ газами підвищеного вологовмісту

Гапонюк І.І., д.т.н., проф.

(Національний університет харчових технологій)

10. УПРАВЛІННЯ ПОШАРОВИМ В об’ємі капілярно-пористого ТІЛа ГРАДІЄНТОМ ВОЛОГИ

Гапонюк І.І., д.т.н., проф.

(Національний університет харчових технологій)

11. ДО РОЗРОБКИ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ ТРЕСТИ КОНОПЛІ

Гридякін В.О., к.т.н., доц.

(Глухівський національний педагогічний університет імені
О. Довженка)

12. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ НЕЖИРНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ

Дейниченко Г.В., д.т.н., проф., Крамаренко Д.П., к.т.н., доц.

(Харківський державний університет харчування та торгівлі)

Мельник О.Є., к.т.н., доц., Перекреста В.В., асист.

(Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського)

13. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ ШАРУ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ

Ялпачик В.Ф. д.т.н., проф., Кюрчев С.В. к.т.н., доц.,
Стручаєв М.І. к.т.н., доц. Верхоланцева В.О. асистент

(Таврійський державний агротехнологічний університет)

14. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ УЛЬТРА-ФІЛЬТРАЦІЙНИХ МЕМБРАН ТИПУ ПАН У ТУПІКОВАМУ РЕЖИМІ І РЕЖИМІ БАРБОТУВАННЯ

Дейниченко Г.В., д.т.н., проф., Крамаренко Д.П., к.т.н., доц., Мазняк З.О к.т.н., доц.

(Харківський державний університет харчування та торгівлі)

15. ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ КОМ-БІНОВАНОГО ФАРШЕВОГО НАПІВФАБРИКАТУ З ВОДОРОСТЕВОЮ ДОБАВКОЮ

Дейниченко Г.В., д.т.н., проф., Крамаренко Д.П., к.т.н., доц.

(Харківський державний університет харчування та торгівлі)

Гіренко Н.І., асист.

(Державний заклад «Луганський національний університет імені Т. Шевченка»)

16. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХАР-ЧОВОЇ СИРОВИНИ ПІД ЧАС ЇЇ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОЇ ОБРОБКИ

Михайлов В.М., д.т.н., проф., Бабкіна І.В., к.т.н., проф., Шевченко А.О., к.т.н., доц., Михайлова С.В., к.т.н., ст. викладач

(Харківський державний університет харчування та торгівлі)

17. ДОСЛІДЖЕННЯ БАРИЧНИХ ТА ТЕМПЕРАТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕМБРАННОЇ ОБРОБКИ БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ

Дейниченко Г.В., д.т.н., проф., Гузенко В.В., к.т.н., с.н.с.

(Харківський державний університет харчування та торгівлі)

Мельник О.Е., к.т.н., доц., Перекрест В.В., асистент

(Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського)

18. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ УФ-КОНЦЕНТРУ-ВАННЯ БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ

Дейниченко Г.В., д.т.н., проф., Мазняк З.О., к.т.н., доц.,
Гузенко В.В., к.т.н., с.н.с.

(Харківський державний університет харчування та торгівлі)

Удовенко О.О., Омельченко О.В., к.т.н., доц.

(Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського)

19. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЇ ВІБРОВІДЦЕНТРОВОЇ ЕЛЕКТРООСМОТИЧНОЇ СУШАРКИ

Паламарчук І.П. д.т.н., проф., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. асистенти

(Вінницький національний аграрний університет)

Чубик Р.В. к.т.н., доц.

(Дрогобицький державний педагогічний університет)

20. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ ТОМАТІВ

Жеплінська М.М., к.т.н., доц., Мисюра Т.Г., к.т.н., доц.,
Лазарів І.Р., студент

(Національний університет харчових технологій)

21. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБКИ НА ІНТЕНСИФІКАЦІЮ ПРОЦЕСУ СОЛІННЯ ОКЕАНІЧНОЇ РИБИ

Постнов Г.М., к.т.н., проф., Яковлєв О.В., здоб., Червоний В.М., к.т.н., доц., Чеканов М.А., к.т.н., доц.

(Харківський державний університет харчування та торгівлі)

22. ПОВЕРХНЕВЕ ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МОЛОТКОВОЇ ДРОБАРКИ ОЛІЄЖИРОВОГО ВИРОБНИЦТВА У МАШИНІ З ВІБРОМЕХАНІЧНИМ АКТИВАТОРОМ

Паламарчук І.П. д.т.н., проф., Горбатюк Р.М., асистент

(Вінницький національний аграрний університет)

23. НОВИЙ СПОСІБ ТА ОБЛАДНЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РОЗДІЛЬНИХ КОНЦЕНТРАТІВ З ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ

Михайлов В.М., д.т.н., проф., Маяк О.А., к.т.н., доц.,
Сардаров А.М., аспірант

(Харківський державний університет харчування та торгівлі)

24. ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АВТОКЛАВА З АЕРОДИНАМІЧНИМ ІНТЕНСИФІКАТОРОМ

Цуркан О.В., к.т.н., доц., Герасимов О.О, асистент.,
Гурич А.Ю., аспірант

(Вінницький національний аграрний університет)

25. визначення впливу конструктивних та кінематичних параметрів робочого органу на ступінь просипання та змішування мікрогранульованого комбікорму

Токарчук О.А., к.т.н.

(Вінницький національний аграрний університет)

26. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТНОСТІ ПОМЕЛЬ-НОГО МОДУЛЯ ПРИ ПОДРІБНЕННІ ЗЕРНА

Богомолов О.В., д.т.н., проф., Іващенко С.Г., к.т.н., доц.,
Домніч М.І., інженер

(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

27. ПРОЦЕСС ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-СТВЕННОГО СЫРЬЯ В КУТТЕРАХ

Акуленко С.В., к.т.н., доцент, Желудков А.Л., к.т.н., доцент

(УО «Могилевский государственный университет продовольствия»)

28. МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ПРИ РОЗРАХУНКАХ НА МІЦНІСТЬ

Сичов А.І., к.т.н., доц., Сичова Т.О., к.т.н., доц.

(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

29. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОБОЧИХ РЕЖИМІВ ВІБРАЦІЙНОЇ СЕПАРАЦІЇ КОМБІКОРМІВ

Омельянов О.М., ст. викладач

(Вінницький національний аграрний університет)

30. ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ БІОСИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН АCINETOBACTER CALCOACETICUS ІМВ В-7241 НА ОЛІЄВМІСНИХ СУБСТРАТАХ

Павлюковець І.Ю., студентка

(Національний університет харчових технологій)

31. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗЕРНОВЫХ ЭЛЕВАТОРОВ С ЦЕНТРОБЕЖНОЙ РАЗГРУЗКОЙ

Лук’янов І.М., здобувач

(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

 

Секція 2. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦ-ТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА

Ліфанова Л.О. д.т.н., проф., Таран В.М.

(Національний університет харчових технологій)

2. ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ МАСЛЯНОЇ ПАСТИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КІЛЬКОСТІ КРІОПОРОШКУ ІЗ БУРЯКА

Подковко О.А., аспірант, Рашевська Т.О., д.т.н., проф.

(Національний університет харчових технологій)

3. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИ-ВОСТЕЙ РОСЛИННИХ ОЛІЙ

Назаренко І. П., д.т.н., доц.

(Таврійський державний агротехнологічний університет)

4. ПОБУДОВА МОДЕЛІ ЯКОСТІ НАПІВФАБРИКАТІВ БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНИХ З ДОДАВАННЯМ ПЮРЕ ОВОЧЕВИХ

Дейниченко Г.В., д.т.н., проф., Золотухіна І.В., к.т.н., доц., Сефіханова К.А., здобувач

(Харківський державний університет харчування та торгівлі)

5. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧ-НИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУХОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ, ЗБАГАЧЕНОЇ МАГНІЄМ І МАНГАНОМ

Кочубей-Литвиненко О.В., к.т.н., доц.

(Національний університет харчових технологій)

6. КУПАЖІ ОЛІЙ – ПЕРСПЕКТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ ДЛЯ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ющенко Н. М., к.т.н, доц., Белемець Т. О., аспірант

(Національний університет харчових технологій)

7. ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ М`ЯСО-РОСЛИННОГО КОРМУ З ЕКСТРУДАТАМИ ЗЛАКІВ ТА КРОПИВОЮ ДЛЯ СОБАК

Шакула О.О., к.с.-г.н., доц., Котенко Т.А., студентка

(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)

Бідюк Д.О., к.т.н., доц.

(Сумський національний аграрний університет)

8. Використання несмаженого зерна гречки в рецептурах кисломолочних продуктів

Ющенко Н.М., к.т.н., доц., Миколів І.М., к.т.н., доц.,
Кузьмик У.Г., аспірант

(Національний університет харчових технологій)

9. ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯКОГО МОРОЗИВА НА КЕФІРНО-ФРУКТОВІЙ ОСНОВІ

Мостова Л. М. к. т. н., доц., Ніколенко О. В.

(Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)

10. ВПЛИВ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНОВАНОГО РИБНОГО ФАРШУ

Мостова Л. М. к. т. н., доц., Ковнір Ю. О.

(Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)

11. ВИКОРИСТАННЯ НАТУРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ В ТЕХНОЛОГІЇ МАРМЕЛАДУ ЖЕЛЕЙНОГО

Туз Н.Ф., к.т.н.

(Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка)

Артамонова М.В., к.т.н., доц.

(Харківський державний університет харчування та торгівлі)

12. ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ В РЕЦЕПТУРАХ ПИВА

Мельник І.В. к.т.н, доц., Гнатовська Д.О., магістр

(Одеська національна академія харчових технологій)

13. ВПЛИВ ФЕРМЕНТУ ТРАНСГЛУТАМІНАЗИ НА ГАЗОУТВОРЮВАЛЬНУ ТА ГАЗОУТРИМУВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ БОРОШНА В БЕЗГЛЮТЕНОВИХ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБАХ.

Жуков Є.В. к.т.н., доц., Нурєєва А.В.

(Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ)

14. ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА В ПУЛЬСАЦІЙНОМУ АПАРАТІ З ВІБРУЮЧИМ РОТОРОМ

Самойчук К.О. к.т.н., доц. Івженко А.О., інженер

(Таврійський державний агротехнологічний університет)

15. ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ НА СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІДКОЇ ПШЕНИЧНОЇ опарИ

Доломакін Ю.Ю., асистент

(Національний університет харчових технологій)

16. ВИКОРИСТАННЯ АМАРАНТУ В ТЕХНОЛОГІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ БЕЗГЛЮТЕНОВИХ ВИРОБІВ

Кучерук З.І., к.т.н., доц.

(Харківський державний університет харчування та торгівлі),

Постнова О.М., к.т.н., доц.

(Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка)

17. ВПЛИВ ПЕКТОЛІТИЧНИХ ТА ЦИТОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ВИХІД КАПУСТЯНОГО СОКУ

Палвашова Г.І., к.т.н., доц., Нікітчіна Т.І., к.т.н., докторант

(Одеська національна академія харчових технологій)

18. ВИКОРИСТАННЯ РИСОВОГО БІЛКОВОГО ІЗОЛЯТУ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

Махинько В.М., к.т.н., доц., Черниш Л.М., аспірант, Власюк В.М., магістрант, Землинська М.Д., студент

(Національний університет харчових технологій)

        Представники багатьох університетів харчових технологій        під час виступу із докладами поділилися з різноманітними методиками роботи у харчовій промисловості та власним досвідом роботи та внесками змін у сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв.

        Наші студенти мали змогу познайомитися із новими сучасними  технологіями та завдяки цьому в майбутньому використати на власній практиці.

 

 

                                                                                              Автор: Аліна Рогіз

             

Категорія: Новини | Переглядів: 481 | Додав: kirill_gordienko | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Календар
«  Листопад 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Пошук
Друзі сайту
 • ННІ ЕКТ
 • ННІ МСМ
 • ННІ ТС
 • ННІ БМ
 • work.ua
 •       Ви увійшли як:

  Гість


  Мій профільВихід

      

    20.02.2018

      13:35

  ННІ ПХВ 2018
  Конструктор сайтів - uCoz