Навчальна робота
Наукова діяльність
Культура та спорт
Практика та робота
Громадські організіції
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Наукова школа «НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА РОЗРОБКА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СЕПАРАЦІЇ, СУШІННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА»

 ОСВІТА 1976 - Закінчив Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю механізація сільського господарства. 1984 - Захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства. 1988 - Присвоєно вчене звання доцента кафедри сільськогосподарських машин Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства. 2006 - Закінчив докторантуру Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2006 - Захистив дисертацію доктора технічних наук у спеціалізованій вченій раді Харківського державного університету харчування та торгівлі.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 1976-1985 -  Асистент кафедри сільськогосподарських машин Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства 1985-1986 Викладач кафедри сільськогосподарських машин Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства. 1986-1993 - Доцент кафедри сільськогосподарських машин Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства. 1993-2002 - Завідувач кафедри обладнання та технології переробних і харчових виробництв Харківського Державного технічного університету сільського господарства. З 2002 - Завідувач кафедри обладнання та процеси переробних і харчових виробництв Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. З 2007 - Директор науково-навчального інституту переробних та харчових виробництв Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ: Богомолов А.В., Сафонова О.Н., Перцевой Ф.В., Грінченко О.А., Фощан А.Л., Пивоваров П.П., Тищенко Л.Н., Гарнцерек Б.Ч. Системные исследования технологий переработки продуктов питания. Монографія. Харьков: НМЦ ХГТУСХ, 2000. – 200с. Богомолов А.В., Сафонова О.Н., Шерстюк В.С. Повышение эффективности производства муки в сельскохозяйственных предприятиях. Монографія. Харків, НМЦ ХДТУСГ, 2000. – 62 с. Богомолов А.В. Повышение эффективности очистки зерна и производства муки в сельскохозяйственных предприятиях. Монографія. Харків, НМЦ ХДТУСГ, 2002. – 54 с. Богомолов А.В. Сепарация трудноразделимых сыпучих смесей (Научное обоснование энергосберегающих процессов и оборудования). Монографія. Харків, НМЦ ХДТУСГ, 2013. – 54 с.

НАУКОВІ НАПРЯМИ ШКОЛИ: – наукове обґрунтування енергозберігаючих процесів та обладнання сепарації важкороздільних зернових сумішей за рахунок спрямованої зміни траєкторій переміщення частинок сировини в робочому органі сепараторів з урахуванням сукупностей фізико-механічних властивостей компонентів суміші та розробка ефективних параметрів процесів сепарації; – обґрунтування параметрів процесів сепарації важкороздільних зернових сумішей за пружними характеристиками з урахуванням багаторазовості ударів по робочих поверхнях, що сепарують, розробка та впровадження гравітаційних багатоярусних ударних сепараторів; – розробка математичних моделей руху обертової частинки зернової суміші в повітряному потоці й обґрунтування параметрів процесів сепарації зернових сумішей за ефектом Магнуса, розробка та впровадження гіраційних сепараторів; – створення математичної моделі процесів сепарації зернових сумішей на розроблених поверхнях із профілями найменшого опору та розробка нових блочно-модульних робочих органів віброфрикційних сепараторів; – обґрунтування параметрів процесів попереднього очищення зернових сумішей на сепараторах з робочими органами у вигляді гіперболічного параболоїда; – обґрунтування параметрів процесів сушіння насіння олійних культур в осцилюючому режимі; – обґрунтування основних параметрів високопродуктивних швидкісних норій.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ЗАХИЩЕНО ДИСЕРТАЦІЙ – ОДНА ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

– БОГОМОЛОВ О.В. «Наукове обґрунтування енергозберігаючих процесів та обладнання для сепарації харчової сипкої сировини» 2006 р.

ДО ЗАХИСТУ ГОТУЮТЬСЯ 5 КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ:

– ІЛЬЇН В.І. – «Обґрунтування параметрів процесу сепарації зернових сумішей на гіраційних сепараторах»

– МАНІЛО В.Л. – «Обґрунтування параметрів процесу сепарації зернових сумішей на фрикційних сепараторах»

– СКЛЯРОВА Н.О. – «Обґрунтування параметрів процесу сепарації зернових сумішей на струнних гіперболічних сепараторах»

– ЧЕРНЯЄВ О.О. – «Обґрунтування параметрів процесу сушіння насіння олійних культур в осцилюючому режимі»

– ЛУК’ЯНОВ І.М. – «Обґрунтування основних параметрів високопродуктивних швидкісних норій»

НАУКОВОЮ ШКОЛОЮ ОПУБЛІКОВАНО БІЛЯ 500 НАУКОВИХ ПРАЦЬ З НИХ:  4 монографії;  17 підручників та навчальних посібників;  120 наукових статей;  120 авторських свідоцтва та патентів на винаходи.

РОЗРОБКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ВПРОВАДЖЕНІ У 45 ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ З ЕКОНОМІЧНИМ ЕФЕКТОМ 17,8 МЛН. ГРН. ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СЕПАРАЦІЇ ЗЕРНОВИХ СУМІШЕЙ БЕЗ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА ПРОЦЕС СЕПАРАЦІЇ. Обладнання для її реалізації – багатоярусний ударний сепаратор Впровадження: ООО СП «Білий колодязь», СФГ «Калина», ЧП Молнія (Харківська область) Деклараційний патент України №57958 А. «Багатоярусний ударний сепаратор» від 15 червня 2011 р. Сепаратор складається з одного або з декількох модулів в залежності від продуктивності. Модуль складається з живильного бункера, неперфорованих дек, що встановлені з повздовжньо поперечним нахилом та приймачів продуктів розподілу. Простота конструкції дозволяє виготовити багатоярусний ударний сепаратор навіть у фермерській майстерні, на приватному подвір’ї. На процес сепарації в багатоярусному ударному сепараторі енергія не втрачається. Переміщення та розподіл сумішей здійснюється за рахунок сили тяжіння та пружних властивостей частинок. Працює сепаратор практично безшумно, так як взагалі не має деталей що рухаються. Відсутність підводу енергії на процес сепарації дозволяє використовувати його в невеликих приватних господарствах для сепарації зерна навіть у полі відразу після збирання. Щорічний економічний ефект від впровадження багатоярусного ударного сепаратора в ООО СП «Білий колодязь», СФГ «Калина», ЧП Молнія (Харківська область) складає 1713 тис.грн.

ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ СЕПАРАЦІЇ ЗЕРНОВИХ СУМІШЕЙ КИДКОМ У ПОВІТРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІРАЦІЙНОГО ЕФЕКТУ ТА ЕФЕКТУ МАГНУСА Обладнання для її реалізації – гіраційний сепаратор Впровадження: ПАО «Пологівський олієекстракційний завод» (Запорізька область) ПТФ «ИВО», ООО «Содружество» (Харківська область) Розроблено гіраційний сепаратор Деклараційний патент України №63054 А, який за рахунок керованої зміни траєкторій руху частинок суміші в повітряному середовищі завдяки використанню гіраційного ефекту та ефекту Магнуса дозволяє знизити енергоємність процесів сепарації зернових сумішей в 2,5 та 31,7 рази порівняно з пневмосепараторами та пневмосортувальними столами співвідносно. Сепаратор складається з бункера, двох обрезинених валків, що обертаються в протилежні боки, привід та приймачі продуктів розподілу. Простота конструкції гіраційногосепаратора дозволяє виготовити його в фермерському господарстві. Щорічний економічний ефект від впровадження гіраційного сепаратора в ПТФ «ИВО» складає 1,528 млн грн. та ООО «Содружество» – 934 тис грн.(Харківська область).

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СЕПАРАЦІЇ ЗЕРНОВИХ СУМІШЕЙ НА ВІБРОФРІКЦІЙНИХ ТА ФРІКЦІЙНИХ СЕПАРАТОРАХ З ПРОФІЛЯМИ НАЙМЕНШОГО ОПОРУ Обладнання для її реалізації – Віброфрікційні та фрікційні сепаратори з профілями найменшого опору Впровадження : Хорольський машинобудівний завод, філія «Хлібна база №88 ДП Полтавський КХП (Полтавська область), Д.П.Новопокровський комбінат хлібопродуктів (Харківська область). Розроблено робочі органи з профілями найменшого опору для віброфрікційних та фрікційних сепараторів, що дозволяють мінімізувати витрати енергії на перекочування за рахунок забезпечення еквідистантності траєкторій центру тяжіння відносно опорної поверхні в залежності від форми та розмірів сепаруємих частинок суміші. Гарантією здійснення безперервного скочування частинок по робочим органам віброфрікційних або фрікційних сепараторів є плюсова робота сили тяжіння під час перекочування на любому відрізку траєкторії її руху. Виконання цієї умови можливе лише в тому разі коли центр тяжіння частинки незалежно від її розмірів та форми рухається по наклонній прямій паралельній робочому органу (деці) машини. Ця умова виконується на робочих органах машин з профілями найменшого опору які дозволяють одночасно з сепаруванням здійснювати сортування насіння за розмірами та формою. Зниження витрат енергії з використанням робочих органів з профілями найменшого опору складає 3…3,5 кВт на годину. Економічний ефект від впровадження сепараторів з робочими органами з профілями найменшого опору на Хорольському машинобудівному заводі, філії «Хлібна база№88» та ДП «Полтавський КХП» (Полтавська область), Д.П.Новопокровський комбінат хлібопродуктів (Харківська область) складає 1,592 млн.грн.

Вхід на сайт
Календар
«  Лютий 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
 

Пошук
Друзі сайту
 • ННІ ЕКТ
 • ННІ МСМ
 • ННІ ТС
 • ННІ БМ
 • work.ua
 •       Ви увійшли як:

  Гість


  Мій профільВихід

      

    19.02.2018

      18:07

  ННІ ПХВ 2018
  Конструктор сайтів - uCoz